Nieuws

Pagina 1 van 13  >  >>

Nov 10, 2014

Dit is het uitzicht op ons kantoor vanaf De Rotterdam. Vrijdag waren we op bezoek bij onze nieuwe overburen: de gemeente Rotterdam. Die huren het fantastisch nieuwe kantoorgebouw. Intern en extern ontworpen door Rem Koolhaas.

Mar 6, 2014
Terwijl we nog nagenieten van 'onze' gouden olympiërs Michel, Stevan, Sven, Jorrit, Koen, Jan, Ireen, Marrit,
Jorien, Lotte; zijn andere topsporters inmiddels al weer twee jaar compleet gefocust op 2016. Zij dromen van hun gouden race.
De Nederlandse wedstrijdzeilers bereiden zich voor op alle relevante factoren. En daar levert De Boer & Ritsema van Eck een bijdrage in door hen meer inzicht te verschaffen in drijfveren en gedrag in hun race naar goud.
Feb 12, 2014

Behoefte aan een uitgebreidere analyse hoe vertrouwen versterkt kan worden? Wat mensen met verschillende waardesystemen belangrijk vinden en wanneer ze hun vertrouwen geven, staat in het nieuwe boek van Erik Koenders en Peter Nientied: 'De waarde van vertrouwen'
Ze gebruiken het Spiral Dynamics waardenmodel om handvatten te geven waar je op kan sturen in organisaties om vertrouwen te versterken. Het eerste exemplaar werd aan Arko van Brakel, directeur van de Baak, uitgereikt.

Make Over Regelgeving

Een bijzondere werkvorm die we hanteren is de 'make-over regelgeving’. DBR inventariseert samen met u bij de doelgroep de belangrijkste verbetermogelijkheden. Het management bepaalt vervolgens doel en ambitie en medewerkers uit uw organisatie werken twee dagen lang aan het realiseren van die doelen: het schrappen van regels en verminderen van administratieve lasten.

Dit is een uitdagende en stimulerende klus die we in een passnede werkomgeving uitvoeren. Ieder is bezig met hetzelfde doel: regels schrappen, samenvoegen en/of vereenvoudigen. Stapsgewijs werken u en uw mensen  geconcentreerd aan vermindering van de regeldruk, tot er toonbaar resultaat is. Na de make-over dagen ligt er niet alleen een concreet resultaat, namelijk verbeteringen in de bestaande regelgeving. Medewerkers zijn zich tevens bewust geworden van het effectief inrichten van regelgeving, zodat een blijvend resultaat van deregulering is gewaarborgd. Ze hebben immers zélf het resultaat gerealiseerd.