Nieuws

<<  <   Pagina 2 van 13  >  >>

Dec 2, 2013

21 november is het grootste gebouw (qua inhoud) van Nederland geopend!

Wij kijken uit op het 150 meter hoge gebouw. Een van de hoofduurders is de gemeente Rotterdam. Wij vinden het erg leuk dat een klant van ons aan de overkant komt: dus Welkom gemeente Rotterdam!

Oct 30, 2013

De rol van gemeentes is aan verandering onderhevig. Daar waar bijvoorbeeld de beleidsmedewerkers eerst als inhoudelijk expert zelf aan het roer stond, krijgen ze nu een regie rol.

De nieuwe rol van de gemeente is om samenwerking, afstemming en motivering van betrokken organisaties te creeren. Partijen moeten zèlf inzien wat voor hen de voordelen zijn van de oplossing van een lokaal probleem.

Oct 14, 2013

'Geweldig: je doet gaaf werk met interessante mensen en krijgt nog bloemen ook!' Aldus Marco, nadat hij en de andere trainers een mooie bos bloemen ontvingen als dank voor de begeleiding van de NLP Business practitioner.

De volgende NLP Business practitioner start 28 oktober. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Deregulering

DBR heeft veel ervaring op het gebied van deregulering / vermindering administratieve lasten bij gemeenten in samenwerking met Kamers van Koophandel en andere betrokkenen. Onze aanpak betekent: 'waarmaken van doelen' door acties met draagvlak.

DBR biedt 3 producten op het gebied van deregulering:

  • Doorlichting
  • Dereguleren via een Makeover
  • Training Anders Regelen

Doorlichting
DBR brengt aan de hand van het landelijk ontwikkelde Standaard Kosten Model de lasten van bestaande regelgeving in kaart. Aan de hand van de doorlichting geeft DBR adviezen ter vermindering van de lasten, zowel inhoudelijk als hoe daartoe te komen.

Dereguleren Regelgeving via een Makeover
U wilt blijvend dereguleren. Schrappen van regelgeving en via de achterdeur regelgeving toevoegen is niet wat u wilt. In twee dagen bent u van al uw overbodige regelgeving af, heeft u leesbare formulieren.

Klik hier voor meer informatie over de Make-Over aanpak van DBR.

Training Anders Regelen
De training Anders Regelen is een interactieve training waarin u leert hoe u anders kan omgaan met regelgeving. In de training maken we vanuit de theorie direct een vertaling naar uw eigen organisatie.
Lees hier meer over de training Anders Regelen.

Hoe?
DBR heeft dereguleringstrajecten begeleid bij onder meer:

  • gemeente Rotterdam
  • gemeente Leeuwarden
  • gemeente Heemskerk
  • A7-zone: gemeente Heerenveen, Skarsterlân, Sneek, Opsterland, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân
  • Gemeente Emmen
  • Gemeente Woerden
  • Gemeente Lochem

Hoe werkt DBR met u samen aan een traject deregulering? Hoe werkt precies een 'make-over regelgeving'? En welke trainingen bieden wij om het proces te ondersteunen? Hoe zorgen u en wij voor draagvlak? Neem contact op met ons en wij sturen u de gewenste informatie of beantwoorden mondeling uw vragen.