Nieuws

<<  <   Pagina 2 van 14  >  >>

Nov 10, 2014

Dit is het uitzicht op ons kantoor vanaf De Rotterdam. Vrijdag waren we op bezoek bij onze nieuwe overburen: de gemeente Rotterdam. Die huren het fantastisch nieuwe kantoorgebouw. Intern en extern ontworpen door Rem Koolhaas.

Mar 6, 2014
Terwijl we nog nagenieten van 'onze' gouden olympiërs Michel, Stevan, Sven, Jorrit, Koen, Jan, Ireen, Marrit,
Jorien, Lotte; zijn andere topsporters inmiddels al weer twee jaar compleet gefocust op 2016. Zij dromen van hun gouden race.
De Nederlandse wedstrijdzeilers bereiden zich voor op alle relevante factoren. En daar levert De Boer & Ritsema van Eck een bijdrage in door hen meer inzicht te verschaffen in drijfveren en gedrag in hun race naar goud.
Feb 12, 2014

Behoefte aan een uitgebreidere analyse hoe vertrouwen versterkt kan worden? Wat mensen met verschillende waardesystemen belangrijk vinden en wanneer ze hun vertrouwen geven, staat in het nieuwe boek van Erik Koenders en Peter Nientied: 'De waarde van vertrouwen'
Ze gebruiken het Spiral Dynamics waardenmodel om handvatten te geven waar je op kan sturen in organisaties om vertrouwen te versterken. Het eerste exemplaar werd aan Arko van Brakel, directeur van de Baak, uitgereikt.

Deregulering

DBR heeft veel ervaring op het gebied van deregulering / vermindering administratieve lasten bij gemeenten in samenwerking met Kamers van Koophandel en andere betrokkenen. Onze aanpak betekent: 'waarmaken van doelen' door acties met draagvlak.

DBR biedt 3 producten op het gebied van deregulering:

  • Doorlichting
  • Dereguleren via een Makeover
  • Training Anders Regelen

Doorlichting
DBR brengt aan de hand van het landelijk ontwikkelde Standaard Kosten Model de lasten van bestaande regelgeving in kaart. Aan de hand van de doorlichting geeft DBR adviezen ter vermindering van de lasten, zowel inhoudelijk als hoe daartoe te komen.

Dereguleren Regelgeving via een Makeover
U wilt blijvend dereguleren. Schrappen van regelgeving en via de achterdeur regelgeving toevoegen is niet wat u wilt. In twee dagen bent u van al uw overbodige regelgeving af, heeft u leesbare formulieren.

Klik hier voor meer informatie over de Make-Over aanpak van DBR.

Training Anders Regelen
De training Anders Regelen is een interactieve training waarin u leert hoe u anders kan omgaan met regelgeving. In de training maken we vanuit de theorie direct een vertaling naar uw eigen organisatie.
Lees hier meer over de training Anders Regelen.

Hoe?
DBR heeft dereguleringstrajecten begeleid bij onder meer:

  • gemeente Rotterdam
  • gemeente Leeuwarden
  • gemeente Heemskerk
  • A7-zone: gemeente Heerenveen, Skarsterlân, Sneek, Opsterland, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân
  • Gemeente Emmen
  • Gemeente Woerden
  • Gemeente Lochem

Hoe werkt DBR met u samen aan een traject deregulering? Hoe werkt precies een 'make-over regelgeving'? En welke trainingen bieden wij om het proces te ondersteunen? Hoe zorgen u en wij voor draagvlak? Neem contact op met ons en wij sturen u de gewenste informatie of beantwoorden mondeling uw vragen.