Bij deze vorm van teamcoaching staan drijfveren centraal. Het kennen en respecteren van de onderlinge drijfveren draagt bij aan vertrouwen binnen het team.quote-team

Tevens kijken wij naar wat teamleden motiveert, naar wat hen energie geeft en wat niet. Wij staan stil bij hoe de eigen drijfveren aansluiten op de te realiseren organisatiedoelen, bij hoe de onderlinge krachten en kwaliteiten benut worden en hoe dit zich verhoudt tot de onderlinge rollen en verantwoordelijkheden.

Dit vormt het vertrekpunt voor stevige discussies (zeggen waar het op staat), voor eigenaarschap, voor het nemen van verantwoordelijkheid en daarmee het aangaan van commitment voor de nieuwe koers. Dit vormt het vertrekpunt

Daartoe benutten wij de inzichten uit Spiral Dynamics. Het model Spiral Dynamics, ontwikkeld door de Amerikaanse professor in de psychologie Clare W. Graves, geeft een scherp inzicht in de heersende drijfveren (van individuen, teams en organisaties).

Het Spiral Dynamics waardenmodel is daarmee een manier om snel essenties boven tafel te krijgen en in actie te komen vanuit inzicht.

Het model levert bouwstenen voor effectieve interventies, voor effectief leiderschap, samenwerking en communicatie.

Wat maakt werken met drijfveren verder nog interessant voor teams?

Door te focussen op drijfveren ontstaat een open en respectvolle sfeer: men erkent het belang en het wezenlijke van drijfveren, men begrijpt dat drijfveren gedrag stuurt, men kan het direct op zichzelf en het team toepassen waardoor het heel concreet wordt:

  • De deelnemers krijgen direct inzicht in wat hen energie geeft en wat hen energie kost;
  • Het spreken over blokkades, of het nu gaat over de samenwerking, de onderlinge communicatie, of de wijze van leidinggeven, gaat veel gemakkelijker en respectvoller wanneer het vanuit een drijfverenperspectief gebeurt;
  • De teamleden krijgen een gemeenschappelijk kader waarbinnen zij concreet kunnen spreken over de gewenste cultuur;
  • De teamleden krijgen inzicht in waarom bepaalde zaken nu al goed gaan en andere zaken minder;
  • Drijfveren is een onderwerp dat mensen doorgaans interessant vinden;

Resultaten teambijeenkomst

  • Persoonlijk niveau: inzicht in ieders waarden(systemen): welke basiswaarden delen we met elkaar? Waar verschillen we en hoe kunnen we elkaar vinden en aanvullen? Hoe kunnen we ieders kracht beter benutten?
  • Teamniveau: in staat om effectief te communiceren en samen te werken. Draagvlak ten aanzien van de essentiële ontwikkelthema’s.
  • Organisatieniveau: In staat om als team effectief te interveniëren in de cultuur van de organisatie en rekening houdend met de eisen die de omgeving stelt.
  • Aanzet tot concrete afspraken en acties.

Drijfverenscan

De scan is gebaseerd op inzichten uit het Spiral Dynamics waardenmodel.

Door het meten op het niveau van drijfveren krijgt u snel organisatie- en teamessenties boven tafel. Dat levert u bouwstenen voor effectief leiderschap en effectieve samenwerking, voor heldere communicatie en behoud van duurzame relaties, rekening houdend met de eisen die de omgeving aan u stelt.

De scan is opgebouwd uit 3 vragenlijsten. De eerste meet uw persoonlijke waarden. Vervolgens wordt gemeten hoe u aankijkt tegen de huidige teamwaarden. Tot slot wordt u gevraagd naar de gewenste teamwaarden, gegeven de opdracht waar uw team nu voor staat.

drijfverenscan